Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Rookmelders

Bij brand in huis telt elke seconde.

Het is daarom noodzakelijk dat rookmelders direct reageren. Alle rook- en hittemelders hebben een technische levensduur van 10 jaar.
Dit is de periode waarin de meeste fabrikanten kunnen garanderen dat de producten functioneren en dat er nauwelijks kans is op valse meldingen.
Ze 'slijten' door o.a. stof. Wanneer de technische levensduur verstreken is, wordt de detectie onnauwkeurig en wordt er bij brand niet of niet op tijd gealarmeerd. De vervangingsdatum vindt u op elke rookmelder.

In 2003 is het nieuwe bouwbesluit ingegaan waardoor het verplicht is om nieuwbouwwoningen te voorzien van 230V rookmelders. In 2003 en 2004 zijn respectievelijk ca. 60.000 en 65.000 woningen opgeleverd. De rookmelders van deze woningen zijn inmiddels aan vervanging toe.

Woningen welke opgeleverd zijn, 10 jaar geleden of langer,  dienen vanaf heden voorzien te worden van nieuwe rookmelders. Vraag vrijblijvend een kostenopgave.

Melders moeten een primaire energievoorziening hebben (230V / lichtnet) en voorzien zijn van batterij back-up (secondaire energievoorziening).
Op elke verdieping of bouwlaag, in de ruimte waardoor een verkeersroute voert, moet tenminste één rookmelder zijn aangebracht.
De rookmelder moet worden geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de producent.
Het koppelen van de rookmelders is facultatief, maar bijzonder aan te bevelen: het geeft een grote veiligheid door snellere brandmelding. Dus meer tijd om te vluchten.
Draadloos (RF) koppelen is nu ook toegestaan. Zonder hak- en breek werkzaamheden op elke overloop/gang van de verdieping toch een gekoppelde rookmelder.


Rookmelder 1