Ga naar de homepage van Rijndorp Klimaat B.V.
disclaimer | © Rijndorp Klimaat B.V.
Zonnepanelen plat dak

Op twee opslag/garage daken, welke voorzien is van een metalen golfdakt, heeft Rijndorp 6 stuks en 9 stuks All Black zonnepanelen, ieder van 245 Wp gemonteerd.
In één van de opslagruimten hebben we 2 stuks omvormers geplaatst en aangesloten.

De groepenkast is aangepast voor het voorzien van de omvormer van een afzonderlijke eindgroep 230V/16A. 

Er is in deze situatie bewust gekozen om de zonnepanelen niet onder een hoek te plaatsen waardoor er meer panelen geplaatst kunnen worden aangezien er nu geen last van schaduwval aanwezig is.

Tevens wil de eindgebruiker een vrij uitzicht houden voor zowel zichzelf als de buurtbewoners.

P1

  

P2