Artis

plaats:
Amsterdam

jaar:
2020

installaties:
klimatisering apenverblijf